Propositioner 2017

Exmoor inbjudna till Dartmoorriks 5-6 augusti

http://www.dartmoorponny.org/sidor/dartnytt.htm

 

Proposition för Svenska Dartmoorsällskapets RIKSUTSTÄLLNING med bruksklasser för Dartmoorponnyer

samt
utställning och bruksklasser för Gotlandsruss, Kaspisk häst, Exmoorponny, Shetlandsponny samt Welshponny sekt A, B och C
Den 5-6 augusti 2017 på Kramfors RK, Björknäsvägen 26, Kramfors.


Klasser. Startordningen behöver inte bli den samma utan meddelas senare.
UTSTÄLLNINGSKLASSER (lördag den 5 augusti)
1. Föl födda 2017
2. 1-åriga ston
3. 1-åriga hingstar och valacker
4. 2-åriga ston
5. 2-åriga hingstar och valacker
6. 3-åriga ston
7. 3-åriga valacker och ej godkända hingstar
8. 3-åriga godkända hingstar
9. 4-åriga och äldre ston utan föl
10. 4-åriga och äldre ston med föl efter för rasen godkänd hingst, fölet ska vid visningstillfället vara minst 30 dagar
11. 4-åriga och äldre godkända hingstar
12. 4-åriga och äldre valacker och ej godkända hingstar
13. Veteranklass 15-åriga och äldre.
BRUKSKLASSER (söndag den 6 augusti)
Läs i bruksklassreglerna vilka ekipage som klasserna är öppna för.
Ridklasser:
Klass 1 a Ledtygelklass, ston/valacker
1 b Ledtygelklass, unghäst
1 c Ledtygelklass, hingstar
Klass 2 a Ridklass utan galopp, ston/valacker
2 b Ridklass utan galopp, unghäst
Klass 3 Ridklass med galopp
Klass 4 Working Hunter Pony
Klass 5 Hoppklass, mini
Körklasser:
Klass 6 Tömkörning
Klass 7 Körning
Klass 8 Konkörning
Övriga klasser:
9a Agilty vid hand
9b Agility, uppsutten
10 Showklass
1. Utställningen är uppdelad på lördagen den 5 augusti (exteriörklasser) och söndagen den 6 augusti 2017 (bruksklasser). OBSERVERA att vid få anmälningar så blir alla starter på lördagen.
2. Utställning och bruksklasser är öppna för renrasiga ponnyer enligt ovan som är stamboksberättigade och registrerade i rasföreningens grundstambok.
3. Riksutställning och bruksklasser för dartmoor är öppna för dartmoorponnyer registrerade med raskod 40. Klass 8 och bruksklasserna är öppna för partbred dartmoor som innehar av SDS utfärdat intyg på att de uppfyller kraven för att kallas partbred dartmoor eller är registrerade som partbred dartmoor raskod 90.
4. Reglerna för bruksklasserna framgår av SDS:s bruksklassregler som finns på SDS hemsida, www.dartmoorponny.org (välj Kalender). Läs reglerna noga, här finns uppgifter om hur bedömningen går till, vilka som får starta i respektive klasser, championat med mera.
5. Anmälningstiden utgår den 23 juli 2017. Antal deltagare för exteriörbedömningen är max 50 stycken. De första 20 platserna är reserverade för dartmoorponnyer. Om inte 20 dartmoor anmäls kommer platserna att gå till de övriga raserna. Väntelista kommer att finnas. Först till kvarn gäller.
6. Anmälan görs på Svenska Hästavelsförbundets hemsida www.svehast.se ”Internetanmälan till evenemang” http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan. Följ instruktionerna.
OBS, det är separata anmälningar till utställning respektive ridklasser. För ridklasserna gör du en anmälan för samtliga klasser där ponnyn ska starta med samma ryttare. Om ponnyn ska ridas av ytterligare ryttare görs en separat anmälan för varje ekipage.
Raser som inte kan anmäla via SH skickar anmälan till Maria Zahlander, stjarnsund@hotmail.com. Bifoga kopia på ponnyns pass (stam och identitetsuppgifter) och ange därutöver ägares/visares namn adress, telefonnummer och e-mailadress. Ange klass och dag samt eventuell ryttare.
Musik till show-klassen: Kontakta Annica Johansson annicaj8@gmail.com för uppgift om format.
7. Anmälningsavgiften insättes på föreningens plusgiro 38 12 35-1. Anmälningsavgiften ska vara föreningen till handa senast den 23 juli, i annat fall räknas anmälan såsom efteranmälan och ytterligare 100 kr i avgift tillkommer. Efteranmälan mottages i mån av plats mot förhöjd anmälningsavgift (se nedan).
Medlemsavgiften för 2017 är 250 (enskild) respektive 350 (familj) kronor. Medlemskap kan erhållas om avgiften inbetalas samtidigt (måste anges) som anmälningsavgiften.
Om ponnyn uteblir från utställningen återbetalas anmälningsavgiften mot uppvisande av veterinärintyg, utfärdat senast utställningsdagen.

Utställning/ ponny 200 kr medlem i SDS, ej medlem 300 kr/ ponny. Föl då modern också visas 0 kr medlem i SDS, 100 kr ej medlem, rid-/bruksklasser/ start 100 kr gäller både medlem i SDS och ej medlem. Efteranmälan 100 kr.

8. Domare Gunn Johansson.
9. Ponny äger inte rätt att deltaga om jävsituation uppstår.
10. Hästägarförsäkring/ankomstanmälan skall skrivas på i sekretariatet före urlastning.
11. Championat med mera för dartmoorponnyer. Endast dartmoorponnyer registrerade i grundstambok avdelning I äger rätt att delta i championat och tävlan om Supreme Champion. Youngstock Champion utses bland klassvinnare med lägst 38 poäng i klasserna 2-7. Bästa dartmoorföl utses bland föl med lägst 38 poäng. Bästa dartmoorsto utses bland samtliga ston från 1 års ålder. Samtliga guldbelönta dartmoorponnyer äger rätt att delta i val av Supreme Champion och Reserv Supreme Champion.
Ponny som utses till Supreme Champion förväntas representera dartmoor vid Årets Ponny i Vetlanda den 23 september (För mer information se www.dartmoorponny.org, ”Kalender”) och på Stockholm Horse Show den 30 november- 3 december.
Stjärnsundspokalen utdelas till bästa dartmoorvalack på utställningen (unghäst eller vuxen) förutsatt att minst tre valacker deltar på utställningen. Ingen särskild anmälan krävs. (För kompletta regler se www.dartmoorponny.org, ”Kalender”)
Brukschampion utses bland dartmoorponnyer som deltagit i både utställningen och i bruksklasserna. (För kompletta regler se www.dartmoorponny.org, ”Kalender”)
Championat för ridklasserna, se bruksklassreglerna.
12. Championat med mera för hela utställningen. Inom varje ras och för raserna som har flera sektioner utses en BIR och en Reserv BIR bland ettan och tvåan med minst 38 poäng i respektive ras/sektion. BIR och Reserv BIR med minst 40 poäng äger rätt att delta i BEST IN SHOW-ringen där domaren utser en BIS och en Reserv BIS. Bland klassvinnarna i klass 2-8 utses en ungponnychampion inom varje ras och bland dessa en total ungponnychampion.
När domaren börjar bedöma den första ponnyn i klassen sluts ringen och för sent anlända ponnyer får bedömning men kan inte rangeras.
Championat för ridklasserna, se bruksklassreglerna.
13. Säkerhet:
Hingstar födda 2016 och tidigare ska visas i träns av person över 16 år. Alla uppvisare under 18 år samt visare av hingst ska bära hjälm. Vi ser gärna att alla utställare bär hjälm för allas säkerhet.
Föreningen har ingen egen försäkring utan samtliga deltagare får själva se till sitt eget försäkringsskydd Sjukvårdsansvarig: Meddelas i PM till utställare.
15. Uppstallningsmöjlighet finns. Kontakta först Anna Ideryd ideryd@gmail.com för bokning. 150 kr/dag (inklusive strö) för box i stallet. Betala till plusgiro 38 12 35–1 senast 23 juli. Ange noga vad och vilken ponny som betalningen avser. Betalning = definitiv bokning.
16. Enklare lunch och förtäring kommer att finnas på utställningsplatsen under dagen.
17. Övernattningsförslag:
Frånö Hotell ca 2-3 km
Hotell Kramm ca 3-4 km
Hotell Höga Kusten ca 20 km
Vandrarhem/camping:
Kramfors Stadshotell ca 3-4 km
Flogsta Camping och stugby ca 5 km
Snibbens Camping, vandrarhem och stugby ca 16 km
18. Överklagan. Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot. Ett beslut överklagas skriftligen till Svenska Hästavelsförbundets besvärsnämnd. I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som han eller hon begär och de omständigheter som åberopas som stöd för begäran om ändring. Skrivelsen ska inkomma till SH:s kansli inom tre veckor efter utställningen.
19. Resultatet från utställningen med uppgifter om ponnyer, ägare, domarkritik och poäng publiceras på Svenska Dartmoorsällskapets webbplats och årsbok samt i Blå Basen. Genom att anmäla din ponny till utställningen ger du ditt samtycke till detta.
20. PM, katalog och tidsprogram kommer läggas ut på föreningens hemsida cirka en vecka före utställningen samt mailas ut till de anmälare som angett mailadress.
21. Rätt till ändringar förbehålles.
22. Övriga upplysningar: För frågor om anmälan Maria Zahlander 070-643 68 43, stjarnsund@hotmail.com.
Annica Johansson annicaj8@gmail.com 070-341 17 30 svarar på praktiska och allmänna frågor om utställningen.
23. Möjlighet att mäta dartmoorston 3 år och äldre för avelsvärdering kommer att finnas. Anmäles genom SMS senast 3 augusti till Maria Zahlander 070-643 68 43.
Välkomna till Svenska Dartmoorsällskapets utställning

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

13.01 | 16:43

Är du intresserad av att få ett lån hos oss? Om jag är korrekt kontakta vår email för detaljer email: honeywell240@gmail.com

Hur ansöker jag? Vänligen fyll i detta ansökningsformulär nedan till det här e-postmeddelandet: honeywell240@gmail.com

LÅNEANSÖK

...
02.07 | 00:48

Finns det någon som kan tänka sig att låna ut sin ponny till Seriös ridskola två terminer?
Kontakta: martinarosengren@hotmail.com

...
11.05 | 12:46

Cliff står på min ridskola!

...
15.01 | 11:36

Vilken ponny då Sara?

...
Du gillar den här sidan