Styrelsen informerar

Årsmötesprotokoll 2021

Protokoll årsmöte Exmoorponnysällskapet 2021-06-20

Närvarande: Johanna Björling Nyqvist, Josefin Åkesson-Björling, Monica Gustavsson, Thea Gustavsson, Louise Rundell, Charlotte Zetterberg, Maria Floyd, Jessica Floyd, Emilina Hagdahl, Petra Berglind, Veronica Demmers  

1. Öppnande
Ordförande Johanna Björling Nyqvist förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Charlotte Zetterberg.

3.Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Monica Gustavsson.

4. Val av två protokolljusterare
Till justerare valdes Josefin Åkesson-Björling och Thea Gustavsson.

5. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

6. Fastställande av röstlängd
Röstlängd upprättas vid behov.

7. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet fanns behörigt utlyst.

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport lästes upp.

9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.

11. Fastställande av medlemsavgift
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2022 ska vara oförändrad.

12. Val av två ledamöter på två år
Till ledamöter av en tid på 2 år valdes Josefin Åkesson-Björling och Petra Berglind

 13. Val av tre suppleanter
Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Charlotte Zetterberg, Thea Gustavsson och Britt-Marie Nyqvist. 

14. Val av ordförande
Till ordförande för en tid av 1 år valdes Johanna Björling Nyqvist.

 15. Val av revisor
Till revisor för en tid av 1 år valdes Alexandra Warg.

 16. Val av valberedning
Till valberedning för en tid av 1 år valdes Emilina Hagdahl (sammankallande), Maria FLoyd och Jessica Floyd. 

17. Val av representant till SPAF, SH möte samt ungdomsrepresentant
Till representant till SPAF valdes Josefin Åkesson-Björling.
Till representant till SH valdes Josefin Åkesson-Björling
Till ungdomsrepresentant valdes Thea Gustavsson.

18. Val av ansvariga för hemsida och sociala medier
Följande valdes som ansvariga:
Hemsida – Monica Gustavsson
Facebook – Johanna Björling Nyqvist
Instagram – Alexanda Warg 

19. Val av kommittéer
Avelskommitté – Josefin Åkesson-Björling, Johanna Björling Nyqvist och Louise Rundell.
Övriga kommittéer tillsätts av styrelsen vid behov.

20. Riks 2021
Riks hålls 11 september hos Louise Rundell i Vårgårda. Michael Dewhurst dömer. Håkan Erlandsson kommer gå bredvid. Med tanke på covid-19 situationen kontaktar Johanna Michael för att stämma av att han kan komma som planerat. Om Michael inte kommer ber vi Håkan Erlandsson döma i hans ställe. 

21. SIHS 2021 (Stockholm International Horse Show)
Inga ponnyaktiviteter på SIHS 2021.  

22. Dispens domare 2022
Maria Floyd kommer ta upp frågan om digitala domarutbildningar i Exmoor Pony Society. Inga dispensansökningar har inkommit för 2022. 

23. Övriga frågor
Situationen för flockar av Exmoor ponnyer i Danmark som lever fritt på för små områden diskuterades. Charlotte Zetterberg försöker få fram kontaktuppgifter till djurskyddsorganisation i Danmark för att lyfta frågan. Maria Floyd försöker få fram kontaktuppgifter till de danskar som lagt upp bilder på Facebook.

 24. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

03.02 | 07:50

Hej!
Har du Facebook?
Där finns just nu fyra Exmoorer till salu.
Säg till om du inte har möjlighet att kolla där.
Mvh Johanna Björling Nyqvist

...
01.02 | 11:20

Hej
Skiver for at høre om i har exmore pony til salg?
Mvh Anne

...
09.01 | 15:08

Hej Joanna!
Vad kul, ni är varmt välkomna!!

...
05.01 | 22:47

Betalt in medlemskap för familj😊

...
Du gillar den här sidan