Styrelsen informerar

Årsmötesprotokoll 2020

Protokoll årsmöte Exmoorponnysällskapet 2020-03-21

Närvarande: Johanna Björling Nyqvist, Josefin Åkesson-Björling, Christina Lundqvist Heed, Monica Gustavsson, Thea Gustavsson, Louise Rundell, Joachim Heed, Britt-Marie Nyqvist, Alexandra Warg, Emilina Hagdahl, Amelia Hagdahl, Carola Hagdahl

 

 

1. Öppnande
Ordförande Johanna Björling Nyqvist förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Johanna Björling Nyqvist.

3.Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Monica Gustavsson.

4. Val av två protokolljusterare
Till justerare valdes Christina Lundqvist Heed och Alexandra Warg.

5. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

6. Fastställande av röstlängd
Röstlängd upprättas vid behov.

7. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet fanns behörigt utlyst.

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport lästes upp.

 9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp.

 10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.

11. Fastställande av medlemsavgift
Mötet beslutade att från 2021 höja medlemsavgiften för familj till 400 kr/år. Det beslutades även att Familjemedlemskap för barn gäller till och med det år man fyller 20 år förutsatt att man är skriven på samma adress. Junior är man till och med det år man fyller 18 år.

12. Val av tre ledamöter på två år
Till ledamöter av en tid på 2 år valdes Johanna Björling Nyqvist, Veronica Demmers och Monica Gustavsson.

 13. Val av tre suppleanter

Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Louise Rundell, Charlotte Zetterberg och Thea Gustavsson.

 

14. Val av ordförande

Till ordförande för en tid av 1 år valdes Johanna Björling Nyqvist.

 

15. Val av revisor
Till revisor för en tid av 1 år valdes Alexandra Warg.

 

16. Val av valberedning
Till valberedning för en tid av 1 år valdes Joachim Heed (sammankallande) och Britt-Marie Nyqvist.

 

17. Val av representant till SPAF, SH möte samt ungdomsrepresentant
Till representant till SPAF valdes Josefin Åkesson-Björling.
Representant till SH är vakant styrelsen beslutar vem som representerar inför varje SH möte.
Till ungdomsrepresentant valdes Thea Gustavsson.

18. Val av ansvariga för hemsida och sociala medier
Följande valdes som ansvariga:
Hemsida – Louise Rundell
Facebook – Johanna Björling Nyqvist
Bloggen – Thea Gustavsson
Instagram – Louise Rundell försöker låsa upp vårt låsta konto därefter Alexanda Warg
YouTube – Joachim Heed
Gemensam mejl – Monica Gustavsson

 

19. Val av kommittéer
SH’s avelsreglemente – Josefin Åkesson-Björling, Johanna Björling Nyqvist, Louise Rundell.
Övriga kommittéer tillsätts av styrelsen vid behov.

 

20. Riks 2020
Hålls i samband med SH’s jubileumsutställning i Skara 27 juni. Josefin deltar på SH telefonmöte angående detta den 2 april. Alla raser får möjligheten att visa upp sin ras under 30 minuter vi tänker oss någon form av showprogram med hoppning, dressyr, barnmaskerad och visning vid hand. Charlotte är speaker under uppvisningen. Förslag att alla har en skylt som det står Exmoor på antingen på schabrak eller tröja så många som möjligt bör även ha en Exmoor t-shirt på sig. Styrelsen kontaktar medlemmar och försöker få så många som möjligt att anmäla sig till utställningen.

 

21. SIHS 2020 (Stockholm International Horse Show)
Det finns ännu inget beslut om det kommer bli monterhästar på årets upplaga av SIHS styrelsen fattar beslut om ett eventuellt deltagande när mer information finns tillgänglig.

 

22. Dispens domare 2021
SPAF har önskat att föreningen ska ta fram en lista över domare som kan ges dispens att döma Exmoor på 3-års test, 4-års och 5-års kvalitet samt unghästtest. Årsmötet beslutade att ge följande domare dispens för 2021, Elisabeth Ljungstorp, Liselotte Erixon, Håkan Erlandsson, Alf Johansson, Birgitta Larsson och Carina Lockwall. Johanna meddelar detta till berörda.

 

23. Övriga frågor

 

  1. Stadgarna behöver gås igenom och justeras. Ansvariga för att ta fram förslag är Josefin Åkesson-Björling, Monica Gustavsson och Charlotte Zetterberg
  2. Sponsorer, alla medlemmar uppmanas att försöka locka sponsorer, och stödmedlemmar. Familjen Heed har lyckats få en sponsor att gå in med 5000 kr mot att deras logotype visas på föreningens hemsida. Josefin tittar på vad det kostar att ta fram klistermärken med föreningens namn till bilar och transporter för att vi ska bli mer synliga.

 

24. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

09.01 | 15:08

Hej Joanna!
Vad kul, ni är varmt välkomna!!

...
05.01 | 22:47

Betalt in medlemskap för familj😊

...
03.02 | 14:47

Läs & kom med nya inhögg till våran blogg. Svenskaexmoorer. Nouw.com hade varit kul om vi kunde få våran blogg mer activ samt marknadsföra våran hemsida😃

...
21.01 | 10:39

Hej Josefin, det finns några ponnyer till salu i olika åldrar och storlek. Har du någon mailadress vi kan kontakta dig på?
Mvh Styrelsen gm Louise Rundell

...
Du gillar den här sidan